Χρήσιμες πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής υποψηφίων στις Επαναληπτικές Εξετάσεις 2019-20, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , την προθεσμία υποβολής τους καθώς και τον τόπο και χρόνο  διεξαγωγής τους , στο ακόλουθο συνημμένο αρχείο:

http://dide.ira.sch.gr/new/wp-content/uploads/2020/06/2020_6_11_%CE%A6251_72354_%CE%915_%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D% CE% 91% CE% 9B% CE% 97% CE% A0% CE% A4% CE% 99% CE% 9A% CE% 95% CE% A3-% CE% 95% CE% 9E% CE% 95% CE % A4% CE% 91% CE% A3% CE% 95% CE% 99% CE% A3.pdf

Οργάνωση και τρόπος διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων έτους 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *