ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ   2021 – 2022

 

Το νομικό πλαίσιο των μαθητικών κοινοτήτων

https://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/Koinotites/0_8koinotites.pdf

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων https://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/Koinotites/0_9koinotites.pdf

Γλωσσάρι για τον κανονισμό των μαθητικών κοινοτήτων

https://foundation.parliament.gr/VoulhFoundation/VoulhFoundationPortal/images/site_content/voulhFoundation/file/Ekpaideytika%20New/Koinotites/1_8koinotites.pdf

 

                                 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 -2023

Το Δεκαπενταμελές συμβούλιο και τα πενταμελή μαθητικά συμβούλια του σχολικού έτους 2022-2023

Κατά τον μήνα Οκτώβριο πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη των πενταμελών μαθητικών συμβουλίων αρχικά και στη συνέχεια οι εκλογές για την ανάδειξη του  Δεκαπενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου μας.

Από την εκλογική διαδικασία  προέκυψε η σύνθεση των μαθητικών συμβουλίων ως εξής : 

 

Δεκαπενταμελές  Συμβούλιο  Γενικού  Λυκείου  Επισκοπής

Πρόεδρος Αγγουριδάκης  Νικόλαος
Αντιπρόεδρος Νοικοκυράκης  Κωνσταντίνος
Γραμματέας Κουκάκη  Γεωργία
Μέλος Πουλιανάκης  Ιωάννης
Μέλος Συγλέτου Άρτεμη
Μέλος Μανωλακάκης  Παναγιώτης
Μέλος Περσέκου  Πάβελ
Μέλος Νταναλάκης  Χρήστος
Μέλος Μπαλτζάκη  Αθηνά
Μέλος Γκίκα Γκάμπριελ
Μέλος Μεραμβελιωτάκης Ευάγγελος
Μέλος Τσουκαλάς   Βασίλειος
Μέλος Τερζοπούλου  Ειρήνη
Μέλος Συντιχάκης  Δημήτριος
Μέλος Ζάκα Σπύρος

 

                                 Τα πενταμελή μαθητικά συμβούλια

Α. 1. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σημαιάκης    Εμμανουήλ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Νταναλάκης   Χρήστος
ΤΑΜΙΑΣ Τζιώρας    Αλέξανδρος
ΜΕΛΟΣ Ζερβός   Κωνσταντίνος
ΜΕΛΟΣ Κιουπάκης   Γεώργιος

Β. 1. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μεραμβελιωτάκης  Ευάγγελος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μπαλτζάκη   Αθηνά
ΤΑΜΙΑΣ Νοικοκυράκης  Κωνσταντίνος
ΜΕΛΟΣ Μπούντο   Ανδρέας
ΜΕΛΟΣ Καμπάνη   Βασιλική

Β. 2. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παναγιωτόπουλος  Λεωνίδας
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αλεξάκη  Γεωργία
ΤΑΜΙΑΣ Χατζάκη   Ελένη
ΜΕΛΟΣ  Παπαδόπουλος  Νικόλαος 
ΜΕΛΟΣ Τσουκαλάς  Βασίλειος

Γ. 1. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Περσέκου  Πάβελ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μανωλακάκης  Παναγιώτης
ΤΑΜΙΑΣ Συγλέτου  Άρτεμη
ΜΕΛΟΣ Πουλιανάκης   Ιωάννης
ΜΕΛΟΣ Αγγουριδάκης  Νικόλαος