Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στρατευσίμων

Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στρατευσίμων

Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στρατευσίμων Σας ενημερώνουμε ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2027 (γεννημένοι το 2006) υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής από 02/01/2024 έως και 31/03/24. Λεπτομερείς οδηγίες στο συνημμένο έγγραφο : https://drive.google.com/file/d/1N5TKWoSJxjrbfucclp9s_RICKMIKX9s6/view?usp=sharing

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, έτους 2024.

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, έτους 2024.

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, έτους 2024. Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση της πενθήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής της Γ’ τάξης του σχολείου μας στη Θεσσαλονίκη:  Προκήρυξη