Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση  υποψηφίων Πανελλαδικών 2024

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση  υποψηφίων Πανελλαδικών 2024

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2024, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Η εγκύκλιος  για τον τρόπο εξέτασης

Υποβολή αίτησης – δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2024

Υποβολή αίτησης – δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2024

Υποβολή αίτησης – δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2024 Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι υποψήφιοι/ες (μαθητές/τριες και απόφοιτοι) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν σχετική Αίτηση-Δήλωση (Α-Δ).