Οργάνωση και τρόπος διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων έτους 2020.

Οργάνωση και τρόπος διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων έτους 2020.

Χρήσιμες πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής υποψηφίων στις Επαναληπτικές Εξετάσεις 2019-20, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , την προθεσμία υποβολής τους καθώς και τον τόπο και χρόνο  διεξαγωγής τους , στο ακόλουθο συνημμένο αρχείο: http://dide.ira.sch.gr/new/wp-content/uploads/2020/06/2020_6_11_%CE%A6251_72354_%CE%915_%CE%95%CE%A0%CE%91%CE%9D% CE% 91% CE% 9B% CE% 97% CE%