Η ιστορία του σχολείου μας

Η ιστορία του σχολείου μας

50 χρόνια Γυμνάσιο – Λύκειο στην Επισκοπή Πεδιάδος (1968-2018) :  Η ίδρυση και η λειτουργία του σχολείου μας μέσα από τις αναμνήσεις του ιδρυτή του,  κ. Αντωνίου Σοφουλάκη. 50 χρόνια Γυμνάσιο – Λύκειο στην Επισκοπή Πεδιάδος (1968-2018)