Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης των εξής μαθημάτων του Γενικού Λυκείου : 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

https://drive.google.com/file/d/1XUk7l1wE16KW7_TVy9p0ltcDvbzir4wj/view?usp=sharing

 

ΙΣΤΟΡΙΑ  Α’ , Β’ , Γ’

https://drive.google.com/file/d/11b1jmC-snFH4zWQkcwDUAgKuBFYFRQ3W/view?usp=sharing

 

ΑΛΓΕΒΡΑ  Α’

https://drive.google.com/file/d/10NkdIZaqv3kUefGa-6MoSCPE6G8elsdY/view?usp=sharing

ΑΛΓΕΒΡΑ Β’

https://drive.google.com/file/d/1p9keBytVBGNu4g9r7mBrFIUYRYdgWM34/view?usp=sharing

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ  Α’

https://drive.google.com/file/d/1Ik5mGCgNCuDJyOYfPGOdOuyNrV6ljPgJ/view?usp=sharing

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ  Β’

https://drive.google.com/file/d/1L2agGHvKwkQCPnSCKq4R_b4Cy56qhPz2/view?usp=sharing

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β’

https://drive.google.com/file/d/1TblxxvJZbtzBbY-uloNX8emSYB1U0wWt/view?usp=sharing

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ   Γ’

https://drive.google.com/file/d/1jvMMKRZYQGVW6Gldvsjc618uT_yPoXCQ/view?usp=sharing

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ’

https://drive.google.com/file/d/11xbisKC3hOeJAGAt8fVjQLLfKFVDfqzd/view?usp=sharing

 

ΦΥΣΙΚΗ Α’ , Β’ , Γ’

https://drive.google.com/file/d/1YrzZnrg2dUlFP62XtgLE7EVzHJryxKmt/view?usp=sharing

 

ΧΗΜΕΙΑ   Α’

https://drive.google.com/file/d/1TsMxk-UgJEGXhK5qAtJF_gfMNSBn2Dti/view?usp=sharing

ΧΗΜΕΙΑ Β’

https://drive.google.com/file/d/1CTE3fnJIl_NOqHZ4faeoB3Xa987j0_uR/view?usp=sharing

ΧΗΜΕΙΑ Γ’

https://drive.google.com/file/d/1pmURbOIQ4VQxURWiu5laXho87m92PX5t/view?usp=sharing

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ  Α’

https://drive.google.com/file/d/1fWBSJe0T0k3gu0_LjNnnaIlwVZew_Dr5/view?usp=sharing

ΒΙΟΛΟΓΙΑ  Β’

https://drive.google.com/file/d/1UmSKenmXRWVZgJto1YiD4KauFJhW24fS/view?usp=sharing

ΒΙΟΛΟΓΙΑ  Γ’

https://drive.google.com/file/d/1pJ9eIY_YVsoiu_2mYtJvyV3IWmC5CyKT/view?usp=sharing

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Α’ , Β’ , Γ’

https://drive.google.com/file/d/1mo6Fw9RVE1Rhfw6m8Mp80gHUZrHOsjWZ/view?usp=sharing

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  Γ’

https://drive.google.com/file/d/1e5lcscEA5z6h-Wg7mULkq0wp4x3xni58/view?usp=sharing

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Α’   ΚΑΙ   Β’

https://drive.google.com/file/d/19HIVjARJ4VOl4sgQ72VexgAYgRFpdFyf/view?usp=sharing

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης των μαθημάτων του Γενικού Λυκείου

Leave a Reply

Your email address will not be published.