Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση λειτουργίας και εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου στο Γυμνάσιο – Λύκειο Επισκοπής του Δήμου Χερσονήσου.

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χερσονήσου, προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του Γυμνασίου Λυκείου Επισκοπής της Δημοτικής Ενότητας Επισκοπής του Δήμου Χερσονήσου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χερσονήσου (Κτίριο Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου), Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών) στις 27-10-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χερσονήσου (Κτίριο Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου), Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών) απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 2810332138. Δύναται να παραληφθεί η διακήρυξη και από το Γυμνάσιο και Λύκειο Επισκοπής.

Για περισσότερες πληροφορίες :  https://www.hersonisos.gr/press-release/contests/ersaew012021.html

 

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση λειτουργίας και εκμετάλλευσης του σχολικού κυλικείου στο Γυμνάσιο – Λύκειο Επισκοπής του Δήμου Χερσονήσου
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *