Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ : 

https://drive.google.com/file/d/1lIwnN315IMK73_CYfhzvPR9iMV-dDATM/view

Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων – Αξιολόγηση μαθητών Λυκείου

Leave a Reply

Your email address will not be published.