Τι θα ισχύσει φέτος όσον αφορά την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ;  

Το ΦΕΚ (10-9-2021) για την εσωτερική αξιολόγηση σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο για το σχολικό έτος 2021-2022 εδώ : https://drive.google.com/file/d/1HJk1rfw78YobOOobNNCZDnLsExf3k5g8/view?usp=sharing

Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *