Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση για τον καθορισμό της εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου  που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το έτος σχολικό έτος 2020 – 2021.

Διαβάστε την υπουργική απόφαση για την εξεταστέα ύλη εδώ :
https://drive.google.com/file/d/1kv7klo_hIhrm1T5stcPexPlmKHfbco87/view?usp=sharing

 

Εξεταστέα ύλη μαθημάτων Α’ τάξης Γενικού Λυκείου

Leave a Reply

Your email address will not be published.