Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση που καθορίζει τα παρακάτω:

🔘  Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων,
🔘  Τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης,
🔘  Ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών,
🔘  Υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης,
🔘  Τρόπος διατύπωσης των θεμάτων,
🔘  Βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων,
🔘 Αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου,
🔘 Τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

📍 Ορίζεται επίσης και ο βαθμός συμμετοχής της Τράπεζας Θεμάτων στα κριτήρια αξιολόγησης των προαγωγικών εξετάσεων

https://drive.google.com/file/d/1JVTnFhqB0mN7VXkWv5fA6zo5nN-RT0X7/view?usp=sharing

Ομάδες μαθημάτων, Τρόπος εξέτασης και αξιολόγησης των μαθημάτων του Γενικού Λυκείου, Γραπτές εξετάσεις

Leave a Reply

Your email address will not be published.