50 χρόνια Γυμνάσιο – Λύκειο στην Επισκοπή Πεδιάδος (1968-2018) : 

Η ίδρυση και η λειτουργία του σχολείου μας μέσα από τις αναμνήσεις του ιδρυτή του,  κ. Αντωνίου Σοφουλάκη.

50 χρόνια Γυμνάσιο – Λύκειο στην Επισκοπή Πεδιάδος (1968-2018)

Η ιστορία του σχολείου μας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *