Το Δεκαπενταμελές συμβούλιο και τα πενταμελή μαθητικά συμβούλια του σχολικού έτους 2022-2023

Κατά τον μήνα Οκτώβριο πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη των πενταμελών μαθητικών συμβουλίων αρχικά και στη συνέχεια οι εκλογές για την ανάδειξη του  Δεκαπενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου μας.

Από την εκλογική διαδικασία  προέκυψε η σύνθεση των μαθητικών συμβουλίων ως εξής :

 Το νομικό πλαίσιο των μαθητικών  κοινοτήτων 
Δείτε επίσης και ενημερωθείτε: Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

 

 

Δεκαπενταμελές  Συμβούλιο  Γενικού  Λυκείου  Επισκοπής

Πρόεδρος Αγγουριδάκης  Νικόλαος
Αντιπρόεδρος Νοικοκυράκης  Κωνσταντίνος
Γραμματέας Κουκάκη  Γεωργία
Μέλος Πουλιανάκης  Ιωάννης
Μέλος Συγλέτου Άρτεμη
Μέλος Μανωλακάκης  Παναγιώτης
Μέλος Περσέκου  Πάβελ
Μέλος Νταναλάκης  Χρήστος
Μέλος Μπαλτζάκη  Αθηνά
Μέλος Γκίκα Γκάμπριελ
Μέλος Μεραμβελιωτάκης Ευάγγελος
Μέλος Τσουκαλάς   Βασίλειος
Μέλος Τερζοπούλου  Ειρήνη
Μέλος Συντιχάκης  Δημήτριος
Μέλος Ζάκα Σπύρος

 

Τα πενταμελή μαθητικά συμβούλια

Α. 1. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σημαιάκης    Εμμανουήλ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Νταναλάκης   Χρήστος
ΤΑΜΙΑΣ Τζιώρας    Αλέξανδρος
ΜΕΛΟΣ Ζερβός   Κωνσταντίνος
ΜΕΛΟΣ Κιουπάκης   Γεώργιος

 

Β. 1. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μεραμβελιωτάκης  Ευάγγελος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μπαλτζάκη   Αθηνά
ΤΑΜΙΑΣ Νοικοκυράκης  Κωνσταντίνος
ΜΕΛΟΣ Μπούντο   Ανδρέας
ΜΕΛΟΣ Καμπάνη   Βασιλική

 

Β. 2. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Παναγιωτόπουλος  Λεωνίδας
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Αλεξάκη  Γεωργία
ΤΑΜΙΑΣ Χατζάκη   Ελένη
ΜΕΛΟΣ  Παπαδόπουλος  Νικόλαος 
ΜΕΛΟΣ Τσουκαλάς  Βασίλειος

Γ. 1. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Περσέκου  Πάβελ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μανωλακάκης  Παναγιώτης
ΤΑΜΙΑΣ Συγλέτου  Άρτεμη
ΜΕΛΟΣ Πουλιανάκης   Ιωάννης
ΜΕΛΟΣ Αγγουριδάκης  Νικόλαος

 

 

Το Δεκαπενταμελές συμβούλιο και τα πενταμελή μαθητικά συμβούλια του σχολικού έτους 2022-2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *