Γενικό Λύκειο Επισκοπής Ηρακλείου

Εξεταστέα ύλη  Απολυτήριων εξετάσεων Μαΐου – Ιουνίου 2022

Ανθρωπιστικών Σπουδών Θετικών Σπουδών/Υγείας Οικονομίας/Πληροφορικής Γενικής Παιδείας “Κόντρα”
Λατινικά

Αρχαία

Ιστορία

 

 

Φυσική

Χημεία

Βιολογία

 

 

Μαθηματικά

Α. Ο. Θ.

ΑΕΠΠ

 

 

Νέα Ελληνικά

 

 

 

 

Ιστορία

Μαθηματικά

 

 

 

 

 

 

 

Εξεταστέα ύλη Απολυτήριων εξετάσεων Μαΐου – Ιουνίου 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *