Θέμα : Κατάθεση Δελτίου Απογραφής στρατευσίμων , κλάσης 2024 (γεννηθέντες το έτος 2003)

Προκειμένου να καταθέσουν ηλεκτρονικά Δελτίο Απογραφής από 02/01/2021 έως 31/03/2021 , οι άρρενες στρατεύσιμοι κλάσης 2024 (γεννηθέντες το έτος 2003) είναι απαραίτητο να διαθέτουν  , πέραν των υπολοίπων  δικαιολογητικών  , και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και κωδικούς πρόσβασης  Taxisnet.

Παρακαλούμε μελετήστε προσεκτικά το παρακάτω έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας με θέμα «Πρόσκληση-Επιλογή-Κατανομή Στρατεύσιμου Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2003)»

https://drive.google.com/file/d/1PC5TJ6FiKAgX6T5OZrAOwdGckhhVavyd/view?usp=sharing

 

Σημαντική ανακοίνωση !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *