Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Φίλοι Εκπαιδευτικοί,

Σας ενημερώνουμε για την αλλαγή των όρων χρήσης στην υπηρεσία Φιλοξενίας ιστοσελίδων/εφαρμογών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (https://webhost.sch.gr).

Oι νέοι όροι έχουν αναρτηθεί αντικαθιστώντας τους προηγουμένους στη σελίδα της υπηρεσίας https://www.sch.gr/services/webhost και ειδικότερα στη https://www.sch.gr/webhost/terms

Εφιστούμε την προσοχή σας στους νέους όρους στα ακόλουθα σημεία :

στην ενότητα (2) που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδιαίτερα στα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων.
στην ενότητα (3) που αφορά ασφάλεια πληροφοριών.

 

Αλλαγή των όρων χρήσης στην υπηρεσία Φιλοξενίας ιστοσελίδων/εφαρμογών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *