Νέα Πρωτόκολλα COVID-19 στην εκπαίδευση

Νέα Πρωτόκολλα COVID-19 στην εκπαίδευση

Νέα Πρωτόκολλα COVID-19 στην εκπαίδευση Οι εκπαιδευτικές μονάδες θα ανοίξουν μετά τις διακοπές του Πάσχα με νέο πρωτόκολλο, σύμφωνο με τη διεθνή τάση αποκλιμάκωσης των μέτρων κατά της COVID-19, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής των Ειδικών, ενώ θα εξακολουθήσουν να διατηρούνται