Προκήρυξη Διαγωνισμού Εισαγωγής στις Στρατιωτικές Σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 23

Προκήρυξη Διαγωνισμού Εισαγωγής στις Στρατιωτικές Σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 23

Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ),  Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) ακαδημαϊκού έτους 2022 -23. Κοινοποιείται προς γνώση και ενέργεια η «Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών