Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων του Γενικού Λυκείου.

Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων του Γενικού Λυκείου.

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ το  Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου. Το ΦΕΚ σε μορφή pdf: https://drive.google.com/file/d/1rNfsvMFS3L__07jW0PbrFq295G06zAyY/view?usp=drivesdk

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου 2021

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου 2021

Με την υπ. αριθμ. 85980/Δ2 Απόφαση –ΦΕΚ B 2737 – 04.07.2020 – της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Σοφίας Ζαχαράκη οι αναθέσεις των μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου ορίζονται ως εξής: https://drive.google.com/file/d/1rJ8XXo-GUPMow9RVbDx34dgEotj0sR5k/view?usp=drivesdk