Με την υπ. αριθμ. 85980/Δ2 Απόφαση –ΦΕΚ B 2737 – 04.07.2020 – της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Σοφίας Ζαχαράκη οι αναθέσεις των μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου ορίζονται ως εξής:

https://drive.google.com/file/d/1rJ8XXo-GUPMow9RVbDx34dgEotj0sR5k/view?usp=drivesdk

Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *