Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ το  Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου.

Το ΦΕΚ σε μορφή pdf:

https://drive.google.com/file/d/1rNfsvMFS3L__07jW0PbrFq295G06zAyY/view?usp=drivesdk

Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων του Γενικού Λυκείου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *