Γνωστοποίηση δημοσίευσης νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Γνωστοποίηση δημοσίευσης νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020 έχει δημοσιευτεί ο νόμος υπ’ αριθμ. 4692/2020 με θέμα : “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις”. [διατάξεις για την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση] Το ΦΕΚ εδώ : https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/nomos-4692-2020-phek-111a-12-6-2020.html

ΕΟΔΥ : Οδηγίες για λειτουργία σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ασφαλής επαναλειτουργία-Μέτρα πρόληψης-Ύποπτο κρούσμα

ΕΟΔΥ : Οδηγίες για λειτουργία σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ασφαλής επαναλειτουργία-Μέτρα πρόληψης-Ύποπτο κρούσμα

Σκοπός των παρακάτω οδηγιών είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών και του άλλου προσωπικού των Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας (και μέσω αυτών και των μαθητών) σχετικά με την επαναλειτουργία των σχολείων από τον Σεπτέμβριο του 2020, τη λοίμωξη COVID-19, τα