Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων – Αξιολόγηση μαθητών Λυκείου

Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων – Αξιολόγηση μαθητών Λυκείου

Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και

Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο.

Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο.

Τι θα ισχύσει φέτος όσον αφορά την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ;   Το ΦΕΚ (10-9-2021) για την εσωτερική αξιολόγηση σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο για το σχολικό έτος 2021-2022 εδώ : https://drive.google.com/file/d/1HJk1rfw78YobOOobNNCZDnLsExf3k5g8/view?usp=sharing