Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020 έχει δημοσιευτεί ο νόμος υπ’ αριθμ. 4692/2020 με θέμα : “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις”. [διατάξεις για την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση]

Το ΦΕΚ εδώ : https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/nomos-4692-2020-phek-111a-12-6-2020.html

Γνωστοποίηση δημοσίευσης νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *