Ενημέρωση για δομές ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών, εφήβων και οικογενειών

Σας ενημερώνουμε ότι η Ομάδα Συντονισμού και Υποστήριξης ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ηρακλείου , συγκέντρωσε στοιχεία επικοινωνίας δομών και υπηρεσιών στις οποίες μπορούν να απευθύνονται σχολικές μονάδες , γονείς και μαθητές προκειμένου να λάβουν την κατάλληλα κατά περίπτωση υποστήριξη.

Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνία συγκεντρωμένα στον παρακάτω σύνδεσμο :

https://docs.google.com/document/d/1WJOu0rD0oEgY5_NOembPrf2hlpN-CTNf/edit?usp=sharing&ouid=117014260041927951743&rtpof=true&sd=true

ή στην ιστοσελίδα του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ηρακλείου :

https://kesyira.gov.gr/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%b5%cf%83-%cf%88%cf%85%cf%87%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%83-%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%83/

 

 

Ενημέρωση για δομές ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών, εφήβων και οικογενειών

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *