Οδηγός Μαθητή για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Χρήση της πλατφόρμας webex

[Επιμέλεια : Niκος Καλύβας (ΠΕ86)]

https://drive.google.com/file/d/19JOLZNGEhWAsHDbo_eXY0FfTSUV3bXra/view?usp=sharing

Οδηγός Μαθητή για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *