Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε  μαθητές/τριες Δ.Ε. της χώρας και της Ομογένειας και συνδιοργανώνεται από την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) με το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών του Υ.ΠΑΙ.Θ., το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) και το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων & Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ Α.Ε.)

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η Προκήρυξη του εν λόγω Διαγωνισμού.

https://drive.google.com/file/d/1nLt1rXswhvtg7JLJFVGn2jgQno5F4ZNM/view?usp=sharing

3ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας “Η ιστορία σου, είναι ιστορία της πόλης σου”».-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *