Εγκύκλιο για την επιλογή και τις αρμοδιότητες Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Y.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων  εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

 Η εγκύκλιος εδώ :

https://drive.google.com/file/d/1eO92XsgnOBhc33yVMuIy6EdFYVp5HX3_/view?usp=sharing

Ορισμός Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *