Χάρτης Υγειονομικής Ασφάλειας και Πρόληψης για covid-19 – Oδηγίες για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Χάρτης Υγειονομικής Ασφάλειας και Πρόληψης για covid-19 – Oδηγίες για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Ο  Χάρτης Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από τη λοίμωξη COVID -19 (σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ)  και τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν στις Δημόσιες και ιδιωτικές  επιχειρήσεις και πάντα σε συνάρτηση με το επίπεδο επιβάρυνσης που  υπάρχει σε