Ο  Χάρτης Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από τη λοίμωξη COVID -19 (σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ)  και τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν στις Δημόσιες και ιδιωτικές  επιχειρήσεις και πάντα σε συνάρτηση με το επίπεδο επιβάρυνσης που  υπάρχει σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα (Νομό), ειδικά στις  περιοχές Επιπέδου 3 – Αυξημένης Επιτήρησης .

  • Οδηγίες για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση :

https://drive.google.com/file/d/1HpjZWjiFZup4t61KFcDoNLCy5aVCHnJe/view?usp=sharing

  • Επίπεδα Υγειονομικής Ασφάλειας :

https://drive.google.com/file/d/1DxGvGS1qnZel0n_nXH7p-nzsDvGr2SYI/view?usp=sharing

  • Χάρτης Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από τη λοίμωξη COVID -19 :

https://drive.google.com/file/d/1ginbmRRrTYsOxYx-krTHocbjNbub9ZRp/view?usp=sharing

  • Διαδραστικός Χάρτης Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από τη λοίμωξη COVID -19 : 

https://covid19.gov.gr/covid-map

 

 

Χάρτης Υγειονομικής Ασφάλειας και Πρόληψης για covid-19 – Oδηγίες για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *