Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, είτε τελούν σε ειδική άδεια ως υπαγόμενοι σε ευπαθείς ομάδες, παρακαλούμε η ανάληψη υπηρεσίας

Διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων των υποψηφίων (Μ.Δ.) 2020

Διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων των υποψηφίων  (Μ.Δ.) 2020

# Πανελλαδικές_2020 # Μηχανογραφικό: Διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων των υποψηφίων (Μ.Δ.) 2020 Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι διαδικασίες  για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) υποψηφίων 2020 ξεκινά από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου