Ανακοινοποίηση στο ορθό-Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Ανακοινοποίηση στο ορθό-Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

  Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 https://drive.google.com/file/d/1ohrzO4RvHWEHHGE_VnDNcgh-86sOOrJm/view?usp=sharing