ΧΡΗΣΙΜΟΙ   ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΦΟΡΕΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα
Ένωση Φιλολόγων Νομού Ηρακλείου
Φιλόλογοι Ηρακλείου
ΔΔΕ Ηρακλείου
Η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα

Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία 

Σύλλογος Φυσικών Κρήτης
Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας
Ψηφιακό Αρχείο ΕΡΤ
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης
Ανοιχτή Βιβλιοθήκη
Ψηφιακό Σχολείο
Ψηφιακοί πόροι
Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, Ε.Λ.Ι.Α.
Πολιτιστικός Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών Ανέμη.
Διαδραστικά σχολικά βιβλία
Ι.Ε.Π
Hλεκτρονικός  κόμβος
Πρωτέας:εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα
ERT FLIX

 

 

 

 

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *