Οδηγίες και Πρόγραμμα Υγειονομικής και Πρακτικής Δοκιμασίας Υποψηφίων ΤΕΦΑΑ Νομού Ηρακλείου ακαδημαϊκού έτους 2023-24 : 

https://drive.google.com/file/d/15mE0f_hQ_AM4DsAV6HdDAGFvsUnol5Wn/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1OeW6GpFfOK3nEI2bTYGhYhr7Q4WleRWK/view?usp=sharing

Οδηγίες και Πρόγραμμα Υγειονομικής και Πρακτικής Δοκιμασίας Υποψηφίων ΤΕΦΑΑ Νομού Ηρακλείου ακαδημαϊκού έτους 2023-24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *