Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023 – Προφορικά Εξεταζόμενοι
Γνωστοποίηση χώρων στους οποίους θα εξεταστούν οι προφορικά εξεταζόμενοι (τελειόφοιτοι και απόφοιτοι) υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων του Νομού Ηρακλείου

https://drive.google.com/file/d/1k4iGeDQcND0R03TIv4r–CNMoG_wJOPy/view?fbclid=IwAR2mM3LkznP1Bsr-9vWS9I-YY2y2ui9OM5wbuxaHuGFPpsm1Ay3txcuEIow

 

 

 

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023 – Προφορικά Εξεταζόμενοι

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *