Οδηγός Επαγγελματικού Προσανατολισμού για ενημέρωση των γονέων / κηδεμόνων και των τελειόφοιτων μαθητών και μαθητριών

Ο Οδηγός  αυτός – ευγενική προσφορά της κ. Μπατάλα, υπεύθυνης ΣΕΠ της ΔΔΕ Ηρακλείου – έχει σκοπό την πληροφόρηση των τελειόφοιτων και των αποφοίτων για τις διαθέσιμες επιλογές εκπαίδευσης και κατάρτισης μετά την αποφοίτηση από το Λύκειο. Ειδικότερα, των τελειόφοιτων εμπεριέχει πληροφορίες για όσους και όσες πήραν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις αλλά και όσους/ες επέλεξαν να μην συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές και να συνεχίσουν την εκπαίδευση/κατάρτισή τους σε άλλους εκπαιδευτικούς φορείς και φορείς κατάρτισης.

Ο οδηγός εδώ

Οδηγός Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τελειόφοιτους μαθητές/τριες Λυκείου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *