Τροποποιήθηκε το ελάχιστο απαιτούμενο ανάστημα των υποψηφίων για εισαγωγή στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας,

Πληροφορίες εδώ : 

https://drive.google.com/file/d/1A9uTZL4tj-SRS1-WebI2JVDMnCPfpNI3/view?usp=sharing

 

Τροποποίηση αναφορικά με τα προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *