ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ                                                                                       

17/9/2021: Συλλογικός Προγραμματισμός –Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση του έργου της σχολικής μονάδας- Οδηγός εφαρμογής

17/9/2021 ΙΕΠ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ – ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

 

Η  σελίδα του ΙΕΠ  η σχετική με τη σχολική αξιολόγηση (Νέα- Ανακοινώσεις, Ταυτότητα, Οδηγοί και εργαλεία , Συχνές ερωτήσεις Θεσμικό Πλαίσιο)

17/9/2021: ΙΕΠ_ Αξιολόγηση σχολικων μονάδων  ιστοσελίδα ΙΕΠ

17/9/2021 : Αξιολόγηση σχολικής μονάδας ppt 

17/9/2021: Τεκμηρίωση αποτίμησης αξόνων αξιολόγησης σχολικής μονάδας

16/9/2021 :  NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4692/2020 ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020 Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις: Συλλογικός προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου και ομάδες δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης – Αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό έργο τους 

Γενική εκτίμηση. 1. Συστηματική. διερεύνηση. 2. Σχέδια δράσης. 3. Καλές. πρακτικές. 4. Τα βήματα της αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα.

 

Εσωτερική Αξιολόγηση : Θεσμικό πλαίσιο       

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *