Σειρά διδασκαλίας των ενοτήτων/κεφαλαίων των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά το έτος 2022 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ ́ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Μετά από τις σχετικές εισηγήσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξεις 44/02-09-2021 και 50/29-09-2021 του Δ.Σ.), σας διαβιβάζουμε αρχεία για τη σειρά διδασκαλίας των ενοτήτων/κεφαλαίων των μαθημάτων των Αρχαίων Ελληνικών, της Ιστορίας, της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας και της Πληροφορικής που εξετάζονται πανελλαδικά το έτος 2022 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ ́ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Σχετικά με τη σειρά διδασκαλίας των ενοτήτων/κεφαλαίων των υπόλοιπων μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά το έτος 2022 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ ́ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου, σας γνωρίζουμε ότι θα ακολουθηθεί η σειρά όπως ορίζεται στην με αρ. πρωτ. 83871/Δ2/12-07-2021 Υ.Α. (Β’ 3137).

Αρχαία Ελληνικά : https://drive.google.com/file/d/1ECC1jJCry6-ExlE89DGvjBacL0EOSuWy/view?usp=sharing

Ιστορία : https://drive.google.com/file/d/1_a2E-TGebZrBzc2g5OFhRQNo4XGL62Gn/view?usp=sharing

Φυσική : https://drive.google.com/file/d/19adiUSdSpb5xQ_m5dV1JkAlFZ6vW2KNQ/view?usp=sharing

Χημεία : https://drive.google.com/file/d/1362Gaj0dzlJoI2I8AskH2MzHX3l_8JqM/view?usp=sharing

Βιολογία : https://drive.google.com/file/d/1R0qWdplAvlJzMRnCRSyA598hyyPYyJY5/view?usp=sharing

Πληροφορική : https://drive.google.com/file/d/1k-0D5Jq5oQHky8CuqJYgqi-b2b2QJt5m/view?usp=sharing

Σειρά διδασκαλίας των ενοτήτων/κεφαλαίων των μαθημάτων που εξετάζονται πανελλαδικά το έτος 2022 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ ́ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *