Κοινοποιούμε τα παρακάτω έγγραφα προς ενημέρωση των υποψηφίων με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες :

  • Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές  εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ έτους 2021, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
  • Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α’ 199), καθώς και αυτών που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.(ΦΕΚ)

https://drive.google.com/file/d/1_XN5W4TcJOCJOYEhgcYIFtUPdhXcUxzK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1adUmpmB30Wfo7SaZGDXg6VSpPYpuKouq/view?usp=sharing

 

Πανελλαδικές 2021 – Εξέταση υποψηφίων με αναπηρία – Υποβολή δικαιολογητικών

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *