Σας κοινοποιούμε τέσσερα (4) ενημερωτικά φυλλάδια του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προς ενημέρωσή σας

  1. Οδηγίες προς τους πολίτες για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

https://drive.google.com/file/d/1v5sQYJl7l91rNBaMfiWscv2qI0HWiGuf/view?usp=sharing

 

  1. Οδηγίες προς τους ανηλίκους για την προστασία από τη σεξουαλική βία

https://drive.google.com/file/d/1IqZEYdcD8EzB7htOM5WXCr29Ea4ajOY9/view?usp=sharing

 

  1. Οδηγίες για προστασία στο διαδίκτυο

https://drive.google.com/file/d/1TArQ3IrjExRLqu1If7KEn69pL4Ln0oS_/view?usp=sharing

 

  1. Οδηγίες προς τους ανηλίκους για την προστασία από τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

https://drive.google.com/file/d/1JqYqnwzwTNcy1nT3YfaOB9r9W8k6Khfc/view?usp=sharing

 

Ενημερωτικό υλικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *