Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ . Φ251/146064/26-10-1010 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ σχετικά με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικών Λυκείων 2020-21 :

  • Όλοι οι υποψήφιοι –τελειόφοιτοι και απόφοιτοι- θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές με ενιαίο σύστημα εισαγωγής
  • Οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών εξετάζονται υποχρεωτικά στα μαθήματα : Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία και Κοινωνιολογία.
  • Η εγκύκλιος εδώ :

https://drive.google.com/file/d/12KgaXguzXa1sJMELwG5ccgbpbkMtBuWO/view?usp=sharing

 

Διευκρινίσεις σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου έτους 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *