Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων του Γενικού Λυκείου

https://drive.google.com/file/d/1-67A9aoAZgCqDnAKw4bI100U1tXlB-FA/view?usp=sharing

Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων του Γενικού Λυκείου – Αρχαία Ελληνική  Γραμματεία και Γλώσσα στο Λύκειο ως μάθημα Γενικής  Παιδείας

https://drive.google.com/file/d/11G7qdumnz3OESeUqHQS_IxhQ6KqSk9Qq/view?usp=sharing

Διαχείριση διδακτέας ύλης των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας (Πιθανότητες-Στατιστική) της Γ ́ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-21

https://drive.google.com/file/d/1bDPoCiF5QQG54zpLlMN8PP4vG9EK0Ar8/view?usp=sharing

Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας) στις Α ́, Β ́ και Γ τάξεις Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020 – 2021

https://drive.google.com/file/d/1R3T50_WIiZ9Z2GYEQ08j6cxia4cbdLVn/view?usp=sharing

Διδακτέα ύλη  και οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα των Θρησκευτικών, της Φυσικής Αγωγής, της Πολιτικής Παιδείας, της Κοινωνιολογίας και της Οικονομιας Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-21

https://drive.google.com/file/d/1UqJb5d33ki_mymGiOLLfVynpGv3Xlj3Y/view?usp=sharing

Διδακτέα ύλη  και οδηγίες διδασκαλίας των Μαθηματικών Α’ και Β’ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-21

https://drive.google.com/file/d/1Z_bSC1lsMFhny8FAH49_qIOiwv4aaPZM/view?usp=sharing

Οδηγίες για το μάθημα της Ξένης Γλώσσας Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020-21

https://drive.google.com/file/d/1H1TpZK7jcB_ePs59UdJqBwQVeUeLyAO1/view?usp=sharing

Διδακτέα ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων Α’, Β’ και Γ’ Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2020 -2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *