Οι οδηγίες και το υλικό εδώ : 

https://drive.google.com/file/d/17SFY2flaNe1OdvB_0eWzBAh5_5iS92jo/view?usp=sharing

Διδακτέα ύλη, επιπρόσθετο διδακτικό υλικό και οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ» της Β΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2020-2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published.