Σας κοινοποιούμε την παρακάτω εγκύκλιο οδηγιών για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση 2020-21

drive.google.com/file/d/1w0N5V86mBW1bM-5W0RlM69DWpHQqesKh/view?usp=drivesdk

 

Οδηγίες για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *