Εισήγηση για τις οδηγίες κάλυψης πιθανών διδακτικών κενών προηγούμενου σχολικού έτους για το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:
α) Παράρτημα 1: μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας και Ιστορίας
β) Παράρτημα 2: Μαθηματικά
γ) Παράρτημα 3: Φυσική, Χημεία και Βιολογία

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Οδηγίες κάλυψης πιθανών διδακτικών κενών προηγούμενου σχολικού έτους για το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *