Σύμβουλος σχολικής ζωής

Σύμβουλος σχολικής ζωής

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση για τον ορισμό  Συμβούλου Σχολικής Ζωής ,τα προσόντα επιλογής και τα καθήκοντά του. Η απόφαση εδώ : https://drive.google.com/file/d/1_8f3dCnjxkuAgEuWWXM-59X62jeTUd67/view?usp=sharing

Γνωστοποίηση δημοσίευσης νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Γνωστοποίηση δημοσίευσης νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020 έχει δημοσιευτεί ο νόμος υπ’ αριθμ. 4692/2020 με θέμα : “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις”. [διατάξεις για την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση] Το ΦΕΚ εδώ : https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/nomos-4692-2020-phek-111a-12-6-2020.html

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

  ΧΡΗΣΙΜΟΙ   ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΦΟΡΕΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων   Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα Ένωση Φιλολόγων Νομού Ηρακλείου Φιλόλογοι Ηρακλείου ΔΔΕ Ηρακλείου Η Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία  Σύλλογος Φυσικών Κρήτης Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Ψηφιακό Αρχείο