Πρόσκληση σε διαδικτυακή εσπερίδα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης με θέμα : «Κακοποίηση-παραμέληση μαθητή, μαθήτριας. Διαχείριση ενδείξεων – Πρωτόκολλο ενεργειών – Ο ρόλος του σχολείου.»

Πρόσκληση σε διαδικτυακή εσπερίδα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης με θέμα : «Κακοποίηση-παραμέληση μαθητή, μαθήτριας.  Διαχείριση ενδείξεων – Πρωτόκολλο ενεργειών – Ο ρόλος του σχολείου.»

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του κύκλου επιμορφώσεων της διαρκούς επιστημονικής και παιδαγωγικής υποστήριξης που υλοποιούνται από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, την Πέμπτη 22 Απριλίου και ώρα 18:20  θα πραγματοποιηθεί εσπερίδα επιμόρφωσης (webinar) για εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές/μαθήτριες όλων των βαθμίδων.

«Πρόγραμμα επιμόρφωσης στη διδακτική αξιοποίηση α) βασικών εργαλείων του λογισμικού Open e-class και β) διαδραστικών ψηφιακών εργαλείων (padlet, kahoot, mentimeter), με εφαρμογές στα φιλολογικά μαθήματα», στο πλαίσιο των κύκλων επιμόρφωσης στην ΕξΑΕ του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης.

«Πρόγραμμα επιμόρφωσης στη διδακτική αξιοποίηση α) βασικών εργαλείων του λογισμικού Open e-class και β) διαδραστικών ψηφιακών εργαλείων (padlet, kahoot, mentimeter), με εφαρμογές στα φιλολογικά μαθήματα», στο πλαίσιο των κύκλων επιμόρφωσης στην ΕξΑΕ του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης.

Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι, Προς υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου σας στις τρέχουσες συνθήκες (ΕξΑΕ στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από covid-19) και στο πλαίσιο των επιμορφωτικών στόχων του ετήσιου προγραμματισμού του ΠΕ.Κ.Ε.Σ (Πράξη 19/12-10-2020) καθώς και των Κύκλων Επιμόρφωσης του