ΥΛΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΥΛΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Κοινοποιούμε προς ενημέρωση κυρίως των μαθητών της Γ’ Λυκείου  – υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων,  ενδιαφέρον πληροφοριακό υλικό του ΚΕΣΥ Ηρακλείου σχετικά με τα επιστημονικά πεδία , τα πανεπιστημιακά τμήματα και τις επαγγελματικές προοπτικές τους. http://dide.ira.sch.gr/new/kesyp/kesy210517/